TIN TỨC

******

co-mit.com - News Site
  • Tin Tức

Release QrcodeCamWeb App

Dùng Camera của smartphone device scan QRCode, sau đó input giá trị đó vào 1 form web bất kỳ và submit.

XEM THÊM

Công ty TNHH MTV COMINIT

  • 150 Lý Triện

    Phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Tel: 0236-3888-070
  • Email: info@co-mit.com.vn