co-mit.com - Product Site

SẢN PHẨM

SERVICES

 

Chúng tôi triển khai business trên 2 mảng B2B, B2C. Với những sản phẩm thuộc về B2B, vì lý do của Partner những nội dung được trình bày ở đây có thể sẽ bị nhiều giới hạn. Còn những sản phẩm về B2C, trên nguyên tắc là sản phẩm của chính công ty nên mọi thông tin sẽ được trình bày rõ ràng nhất.

SMARTPHONE APPS

Công ty tập trung cao nhất vào Mobile Internet Business. Thiết kế, phát triển và vận hành tất cả smartphone apps, hay smartphone website. Hiện tại, tập trung chủ yếu là vào Android và Iphone. Tương lai thì sẽ triển khai thêm các platform khác như Windows Phone...

Sản phẩm nổi bật
・Talk2VN App (Developing now): App quảng bá toàn bộ thông tin về Việt Nam cho khách Nhật. Thúc đẩy sự hiểu biết, cũng như du lịch từ khách Nhật đến Việt Nam.
・BluetoothGPSMapper (Android): Từ máy phóng GPS trong phòng, lấy thông tin GPS thông qua Bluetooth sau đó dựa trên thông tin GPS đó xử lý một số chức năng, ví dụ như hiển thị bản map của phòng hiện tại v.v...

PHÁT TRIỂN WEB SITE

Thiết kế, phát triển và vận hành tất cả các thể loại WEB site. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc xây dựng các web site trên nền opensource ví dụ như LAMP. Và phát triển trên ngôn ngữ PHP, là ngôn ngữ rất thông dụng, cộng thêm bên trong sử dụng PHP Framework để việc phát triển ngay cả những system lớn nhanh nhất, chính xác nhất và secure nhất.

Và để đạt được performance tốt nhất cho các web site, chúng tôi đã sử dụng môi trường tốt hơn đó là LEMP(LEMP = Linux + nginx (pronounced "engine x") + MySQL + PHP-FPM). Ngoài ra, ngoài Mysql thuộc loại RDB, công ty còn phát triển dựa trên mảng cơ sở dữ liệu NoSQL, ví dụ là MongoDB. Chúng tôi challenge những kỷ thuật tân tiến nhất, để tạo ra những sản phẩm tốt nhất làm hài lòng khách hàng.

Sản phẩm của công ty
・Tạo trang web công ty
Sử dụng homepage template sẳn có nên có thể việc tạo 1 trang web giá thành thấp và nhanh nhất.
Bạn có thể kiểm tra các mẫu template bằng link sau: Homepage Template. Việc chỉnh sửa trên template vốn có, hay tạo template mới đều được.

Order Service: Đang triển khai toàn quốc
※Về các sản phẩm của công ty, thì xin mời bạn liên hệ với chúng tôi thông qua form .


・System quản lý khách vào ra seminor: System quản lý thành viên, cũng như sự tham gia vào ra các seminor Xin việc làm ở Nhật.
・System quản lý Rental: System quản lý sự mượn, trả các máy móc dùng trong ngày xây dựng tại Nhật.
・System quản lý sử dụng máy móc: Quản lý sự sử dụng máy móc trong công trường xây dựng.
・Electric Checker: Check hệ thống điện, điện áp đảm bảo tính an toàn của các máy móc được sử dụng trong công trường xây dựng.
・System Quản lý vào ra: Quản lý sự vào ra công trường của nhân viên hay các loại xe.
・BBS, Multi Blog: Tạo BBS, Multi Blog system đối ứng được với multi devices(PC,Smartphone)

QUẢN LÝ SERVER

Chúng tôi có kinh nghiệm thực tiễn trong việc quản lý và vận hành các hệ thống máy chủ. Đặc biệt là rất có kinh nghiệm trong hệ Linux OS.

Và trong việc giám sát sự ổn định của các server, chúng tôi có thành tích trong việc xây dựng và vận hành các tools giám sát như Zabbix.

TRIỂN KHAI GLOBAL IT

Hiện tại công ty triển khai ở 2 nước là Nhật Bản và Việt nam, business chính tập trung trên thị trường Nhật bản.

Chúng tôi rất sẵn lòng có thể hợp tác với những công ty Nhật bản, hay Việt nam có nhu cầu kết hợp qua lại với nhau trong ngành IT. Chúng tôi mưu cầu sự hợp tác bền vững, quan hệ win-win cùng tiến về tương lai.

Công ty TNHH MTV COMINIT

  • 150 Lý Triện

    Phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Tel: 0236-3888-070
  • Email: info@co-mit.com.vn