TIN TỨC

******

co-mit.com - News Site

Release QrcodeCamWeb App

  • Tin Tức

■Tên

QrcodeCamWebアプリ

 

■OS

iOS:
https://itunes.apple.com/us/app/qrcodecamweb/id899967599?ls=1&mt=8
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.co_mit.android.qrcodecamweb

※Search với keyword: qrcodecamweb

 

■Chức năng

 

  • Dùng Camera của máy smartphone device để scan QRCode
  • Dùng WebView để hiển thị 1 form web bất kỳ và sau đó tự động nhập nội dung scan vào trong form đó và Submit

Các nghiệp vụ quản lý tồn kho v.v... đều bắt đầu từ việc scan qrcode, sau đó mới thực thi các action khác liên quan đến nghiệp vụ. Trước đến giờ để làm điều phải cần có máy đặc thù cho nghiệp vụ này. Loại máy này vừa đắt tiền vừa khó develop app để chạy trên nó. Nếu công ty bạn có system dành cho nghiệp vụ là Web system thì bạn chỉ cần tạo thêm 1 cái form để nhận nội dung scan QRCode từ app này là xong. Bạn có thể làm được nghiệp vụ của mình đơn giản nhất. 

※Trường hợp là iOS, nếu công ty bạn muốn chức năng scan tốt hơn nữa, thì có thể dùng với Scan Jacket.

 

        Công ty TNHH MTV COMINIT

  • Tầng 6, Số 310 Xô Viết Nghệ Tĩnh

    Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Tel: 0236-3888-070
  • Email: info@co-mit.com