co-mit.com

SERVICES

Dịch vụ

Mobile Development

スマートフォンアプリ開発

Chúng tôi đang tập trung nhiều nhất vào công việc Mobile Internet.
Chúng tôi lập kế hoạch, phát triển và vận hành các ứng dụng điện thoại thông minh và các trang web trên điện thoại thông minh.

Chi tiết

Website Development

スマートフォンアプリ開発

Chúng tôi chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phát triển và vận hành các trang web cho tất cả các loại hình kinh doanh.
Các hệ thống chính có thể được phát triển là PHP và Java.

Chi tiết

System Maintenance

スマートフォンアプリ開発

Chúng tôi có kỹ năng và kinh nghiệm đã được trau dồi liên quan đến các công việc quản lý và bảo trì server.
Hiện tại, tôi chủ yếu phụ trách mảng máy chủ Linux nói chung.

Chi tiết

IoT Development

スマートフォンアプリ開発

Chúng tôi đang xây dựng các hệ thống IoT khác nhau bằng cách kết hợp các cổng IoT của OpenBlocks và các cảm biến IoT của EnOcean.

Chi tiết

GIỚI THIỆU CÔNG TY

*****

Công ty COMINIT là, Corporate(Công ty)hòa hợp giữa Mind(Tấm lòng, nhiệt huyết)và IT(Kỹ thuật).

Công ty COMINIT sẽ phát triển và cung cấp những service IT làm cho người sử dụng trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tức là chúng tôi làm việc theo slogan ...

Xem Tiếp

Công ty TNHH MTV COMINIT

  • Tầng 6, Số 310 Xô Viết Nghệ Tĩnh

    Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Tel: 0236-3888-070
  • Email: info@co-mit.com