co-mit.com

SERVICES

Dịch vụ

Mobile Development

スマートフォンアプリ開発

Chúng tôi đang tập trung nhất của kinh doanh Internet di động.
Chúng tôi sẽ là một ứng dụng điện thoại thông minh lên kế hoạch trang web, phát triển và quản lý kinh doanh điện thoại thông minh.

Chi tiết

Website Development

スマートフォンアプリ開発

Chúng tôi đang tập trung nhất của kinh doanh Internet di động.
Chúng tôi sẽ là một ứng dụng điện thoại thông minh lên kế hoạch trang web, phát triển và quản lý kinh doanh điện thoại thông minh.

Chi tiết

System Maintenance

スマートフォンアプリ開発

Chúng tôi đang tập trung nhất của kinh doanh Internet di động.
Chúng tôi sẽ là một ứng dụng điện thoại thông minh lên kế hoạch trang web, phát triển và quản lý kinh doanh điện thoại thông minh.

Chi tiết

IoT Development

スマートフォンアプリ開発

Chúng tôi đang tập trung nhất của kinh doanh Internet di động.
Chúng tôi sẽ là một ứng dụng điện thoại thông minh lên kế hoạch trang web, phát triển và quản lý kinh doanh điện thoại thông minh.

Chi tiết

GIỚI THIỆU CÔNG TY

*****

Công ty COMINIT là, Corporate(Công ty)hòa hợp giữa Mind(Tấm lòng, nhiệt huyết)và IT(Kỹ thuật).

Công ty COMINIT sẽ phát triển và cung cấp những service IT làm cho người sử dụng trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tức là chúng tôi làm việc theo slogan ...

Xem Tiếp

Công ty TNHH MTV COMINIT

  • 150 Lý Triện

    Phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Tel: 0236-3888-070
  • Email: info@co-mit.com.vn