Order Service: Dịch vụ đặt hàng, quản lý nhà hàng

 

1. Dịch vụ đặt hàng

 

Nghiệp vụ hiện tại của các quán ăn, nhà hàng là tập trung vào đơn vị Thu ngân. Nhân viên đặt hàng sẽ đặt hàng bằng giấy sau đó đưa vào chỗ Thu ngân xử lý. Nếu là quán ăn, nhà hàng nhỏ thì mô hình này có thể sẽ không là vấn đề, nhưng với quán ăn, nhà hàng với quy mô trung, lớn thì mô hình công việc này sẽ không hiệu suất. Nhân viên phải mất thời gian đưa giấy đặt hàng đến Thu ngân, và Thu ngân sẽ xử lý quá tải lúc quán đông. 

Dịch vụ đặt hàng có những chức năng sau: 

 • Nhân viên có thể tự đặt hàng và sau khi Xác thực thì Đơn đặt hàng đó được đưa vào hệ thống
 • Đảm bảo dễ dàng sử dụng, có thể xài trên smartphone device hay tablet
 • Nhân viên tự sửa chữa, hay đặt Yêu cầu thanh toán
 • Các action từ nhân viên sẽ được in ngay ra để nhà bếp có thể phục vụ lập tức
 • Thu ngân chỉ kiểm tra sự chính xác của đơn đặt hàng và xuất hóa đơn, tiền cho khách hàng

  

 

 

2. Quản lý thu ngân

Dịch vụ cung cấp các nghiệp vụ đảm bảo cho nghiệp vụ thu ngân hiện tại của quán ăn, nhà hàng. Bao gồm các chức năng:

 • Đặt hàng, kiểm tra, chỉnh sửa các đơn đặt hàng. Kiểm tra món ăn chưa phục vụ.
 • In hóa đơn thanh toán, tách bill...
 • Chức năng giảm giá, campaign
 • Quản lý cơ sở dữ liệu món ăn, quản lý kho nguyên liệu
 • Thống kê số liệu theo ngày, tháng, năm
 • Cập nhật phiên bản mới nhất thông qua internet

 

 

 

3. Thông tin hệ thống

Để sử dụng dịch vụ này, chúng tôi sẽ install software vào chính máy tính của khách hàng ở trạng thái standalone mà không cần phải đầu tư thêm. Để sử dụng thêm dịch vụ Đặt hàng cho nhân viên thì khách hàng chỉ đầu tư thêm về thiết bị Smartphone, Tablet sử dụng hệ Android.

※Hiện tại chưa chạy tốt cho Iphone, Ipad.

 

Chi tiết hệ thống

Smartphone, Tablet(Nhân viên đặt hàng)

 • Dùng hệ điều hành Android
 • Dùng dịch vụ bằng chính trình duyệt Chrome, phiên bản mới nhất.

Máy PC(Thu ngân)

 • Đối ứng với tất cả OS: Windows, Linux, Mac
 • Chạy trên nền PHP, một số chức năng dùng Java
 • Sử dụng với trình duyện Chrome, phiên bản mới nhất.
 • DB: Mysql

Smartphone, Tablet sẽ kết nối với PC thông qua WIFI. 

Hệ thống sẽ được cập nhật phiên bản mới thông qua internet.

 

4. Hướng dẫn sử dụng & Demo

Hướng dẫn sử dụng: Hiện tại đang làm.

 

Thông tin về trang demo online như sau: 

 

Trang mobile, dùng cho nhân viên đặt hàng(Truy cập bằng Chrome trên Smartphone or Tablet)

URL: http://main01.co-mit.com/orderservice-demo/

User/Pass: demo/demo

 

Trang PC dùng cho nhân viên thu ngân(Truy cập bằng Chrome trên PC)

URL: http://main01.co-mit.com/orderservice-demo/management

User/Pass: admin/admin

 

※Cơ sở dữ liệu của site demo sẽ được reset theo từng ngày.

 

5. Bảng giá

Thông tin hiện tại đang cập nhật. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ.