• Mobile Development

 • Website Development

 • System Maintenance

 • Global Connecting

 • Xây dựng nền tảng Global IT

  Xây dựng nền tảng để triển khai Global IT. 4/2012 thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Cominit tại thành phố Đà Nẵng. Sau đó đã vào tháng 5 cùng năm, đã thành lập công ty cổ phần Comit bên Nhật bản.

  Hiện tại chúng tôi với tổng cộng 7 staff đã chính thức đi vào hoạt động. Xây dựng ngay nền tảng phát triển business cả 2 hướng B2B, B2C. Nhanh chóng triển khai business IT theo đúng slogan mà công ty đề ra... readmore

 • Dự án nổi bật

  Đang phát triển và sắp cho ra đời Talk2VN app (Quảng bá tất cả thông tin về VN cho khách Nhật)... readmore

 • Giới thiệu công ty

  Công ty COMINIT là, Corporate(Công ty)hòa hợp giữa Mind(Tấm lòng, nhiệt huyết)và IT(Kỹ thuật).

  Công ty COMINIT sẽ phát triển và cung cấp những service IT làm cho người sử dụng trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tức là chúng tôi làm việc theo slogan [Making people happier with IT]... readmore