2015-04-19

  Thông báo thay đổi địa điểm văn phòng Việt Nam

  Công ty Cominit đã chuyển văn phòng làm việc từ ngày 1/4.
  Kính thông báo đến tất cả các khách hàng của công ty.
   

   

  Tên tòa nhà:    Công viên phần mềm Đà Nẵng(DANANG SOFTWARE PARK)

  Địa chỉ:            Tầng 17, Số 02 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  Ngày chuyển:  1/4/2015