2014-01-03

  Triển khai Service tạo trang web công ty  Sử dụng homepage template sẳn có nên có thể việc tạo 1 trang web giá thành thấp và nhanh nhất.
  Bạn có thể kiểm tra các mẫu template bằng link sau: Homepage Template
  Việc chỉnh sửa trên template vốn có, hay tạo template mới đều được.

  Server spec: Chỉ cần server chạy được PHP. Trường hợp cần các chức năng web động như news thì cần thêm RDB(Mysql).

  ※Về các sản phẩm của công ty, thì xin mời bạn liên hệ với chúng tôi thông qua form [Liên hệ]. Chúng tôi sẽ bàn thảo trực tiếp với khách hàng để nắm vững nội dung cần thực hiện, sau đó sẽ đưa ra dự toán của dự án.