2013-12-29

    Sinh viên thực tập 2013

     

    Cuối năm là khoảng thời gian các sinh viên thực tập, chuẩn bị bước vào giai đoạn tốt nghiệp. Như năm trước, công ty COMINIT lại tiếp nhận các bạn sinh viên về thực tập tại công ty. Năm nay có rất nhiều bạn sinh viên từ các khoa CNTT thuộc các trường Đại Học, Cao Đẳng đăng kí thực tập tại công ty. Tuy nhiên công ty chỉ có thể tiếp nhận sinh viên với số lượng hạn chế từ Đại Học Bách Khoa và Đại Học Sư Phạm.