2012-12-12

    Sinh viên thực tập tại Công ty

               Đầu tháng 12/2012 vừa qua, Công ty đã đón nhận một số sinh viên năm cuối của khoa Công Nghệ Thông Tin thuộc Đại học Bách Khoa-Đại Học Đà Nẵng vào thực tập. Trong thời gian 2 tháng thực tập tại công ty, các sinh viên sẽ được tìm hiểu mô hình tổ chức và quy trình làm việc của công ty. Dưới sự hướng dẫn của các thành viên trong công ty, các sinh viên thực tập sẽ được tham gia một phần nhỏ công việc thực tế, tức là công việc sản xuất phần mềm đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng. Từ đó, các sinh viên thực tập có thể hiểu được mình cần trang bị và củng cố thêm những kiến thức chuyên môn nào cũng như kỹ năng cần thiết trong công việc. Đây thực sự là những kiến thức bổ ích cho quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp. Cuối giai đoạn kì thực tập, các sinh viên này sẽ tự viết báo cáo về kết quả thu được trong thời gian qua.

                Khoa Công Nghệ Thông Tin thuộc Đại học Bách Khoa-Đại Học Đà Nẵng là cái nôi đào tạo những sinh viên chuyên ngành CNTT bậc nhất miền Trung Việt Nam. Trong năm nay, công ty chỉ tiếp nhận một số ít sinh viên từ trường. Dự kiến năm sau, công ty sẽ tăng số lượng sinh viên về thực tập từ nhiều trường khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc tiếp nhận sinh viên vào thực tập là điều mà công ty muốn đóng góp cho xã hội, phù hợp với khả năng của công ty trong giai đoạn đầu này. Ngoài ra, từ công việc này, công ty có thêm cơ hội để phát hiện ra những người có năng lực và tâm huyết, có thể trở thành thành viên của công ty trong tương lai.